ważne bieżące informacje i wygrane naszych Klientów

 

Ponieważ ostatnio dużo pisze się w przestrzeni publicznej o procesach w sprawach  kredytów tzw. frankowych, przekazujemy kilka ważnych informacji o tych sprawach:

 1. 15 czerwca 2023 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wydać wyrok w sprawie możliwości domagania się przez banki od konsumentów wynagrodzenia za korzystanie przez konsumenta z kapitału, gdy umowa kredytu okaże się nieważna. Wcześniej, 16 lutego 2023 r. Rzecznik Generalny TSUE wydał opinię, w której jednoznacznie wykluczył takie uprawnienie banków. Teraz czekamy na wiążący wyrok Trybunału w tej sprawie;

   

 2. 26 kwietnia 2023 r. Sąd Najwyższy wydał uchwałę, w której uznał, że rozpoznanie sprawy cywilnej przez sąd II instancji w składzie jednego sędziego ogranicza prawo do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy i prowadzi do nieważności postępowania. Dotychczas jeden sędzia mógł rozpoznawać sprawy w sądzie II instancji, ponieważ taki skład dopuściła ustawa tzw. COVID’owa – wcześniej zasadą był skład trzyosobowy. Jednocześnie Sąd Najwyższy wskazał, że uchwała wchodzi w życie od dnia jej podjęcia, a tym samym nie ma wpływu na wcześniej wydane wyroki.

Uchwała Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2023 r. ma bardzo duże znaczenie praktyczne dla spraw znajdujących się w sądzie II instancji. Oznacza bowiem, że apelacje będzie musiał rozpoznawać sąd w składzie trzech sędziów zamiast jednego sędziego a to znacznie wydłuży czas oczekiwania na rozpoznanie apelacji. Do dnia  tej uchwały na wyrok w sądzie II instancji w Warszawie oczekiwało się około 10 – 12 miesięcy; teraz czas ten może ulec wydłużeniu; 

 1. na skutek uchwały Sądu Najwyższego z 26 kwietnia 2023 r. sądy wstrzymały się – przynajmniej do czasu opublikowania jej uzasadnienia (którego jeszcze nie ma) – z rozpoznawaniem zażaleń na postanowienia o udzieleniu zabezpieczeń / postanowienia o odmowie udzielenia zabezpieczeń. Jest to szczególnie istotne dla wielu z Was, którzy oczekujecie na rozstrzygnięcia zażaleń banków lub swoich dotyczących wstrzymania płatności rat kredytów.

Jeśli zażalenia te nie zostaną rozpoznane do 1 lipca 2023 r.,  zostaną przekazane do rozpoznania do sądu II instancji (czyli sądów apelacyjnych) – wskutek zmiany przepisów, która nastąpi właśnie 1 lipca 2023 r.  

 1. od 16 kwietnia 2023 r. konsument może pozwać bank jedynie przed sąd miejsca swojego zamieszkania. Ta zmiana przepisów miała na celu „odciążenie” tzw. wydziału frankowego (czyli XXVIII Wydziału Sądu Okręgowego w Warszawie), do którego pozwy składali frankowicze z całego kraju, w efekcie czego aktualnie na wydanie wyroku w tym wydziale czeka się przynajmniej półtora roku (choć regułą jest wyznaczanie rozpraw na dwa, dwa i pół roku po wniesieniu pozwu). Po zmianie przepisów od 16 kwietnia 2023 r. mamy nadzieję na szybszy postęp spraw w wydziale frankowym w Warszawie. 
   
 2. Bankowy Fundusz Gwarancyjny poinformował, że 29 kwietnia 2023 r. złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Noble Bank S.A. W tej sprawie Kancelaria kontaktuje się indywidualnie z tymi z Was, którzy mają kredyt w tym banku;

Przekazujemy też optymistyczne informacje o bieżących wygranych naszych Klientów:

 • kolejne dwie sprawy przeciwko mBank S.A. prawomocnie wygrane: w marcu 2023 r. prawomocnie zakończyliśmy dwie sprawy z mBank S.A. W jednej sprawie pozew złożyliśmy w marcu 2018 r. a w drugiej w marcu 2020 r. Sprawy były o tyle ciekawe, że w I instancji sądy oddaliły powództwa kredytobiorców, zaś po naszych apelacjach Sąd Apelacyjny zmienił wyroki i ustalił nieważność umów kredytów indeksowanych do CHF oraz zasądził zwrot wszystkich kwot wpłaconych przez kredytobiorców. Teraz, przy wsparciu Kancelarii, trwają rozliczenia kredytobiorców z bankiem.
 • prawomocne zabezpieczenie roszczenia naszego Klienta o nieważność umowy kredytu z Bank BPH S.A. (dawny GE Money Bank S.A.). Dzięki temu zabezpieczeniu nasz Klient nie spłaca rat kredytu aż do prawomocnego zakończenia sprawy.

Gratulujemy i pracujemy dalej!

© Kancelaria Prawna Domino