kredyty chf

wsparcie w sprawach kredytów CHF 

Mamy ponad  20 lat doświadczenia oraz indywidualne podejście w prowadzeniu spraw sądowych dotyczących kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych (CHF, JPY, USD, EURO).

Zapewniamy kredytobiorcom rzetelne wsparcie zarówno w sporach, jak i w rozmowach ugodowych z bankami, przede wszystkim z bankami Bank BPH S.A.
(w tym dawny GE Money Bank S.A.), Bank Millennium S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Getin Noble Bank S.A., ING Bank Śląski S.A., mBank S.A., PKO BP S.A. (w tym dawny Nordea Bank Polska S.A.), Svenska Handelsbanken AB S.A. Oddział w Polsce.

Nasze doświadczenie obejmuje:

  • liczne sprawy sądowe dotyczące kredytów, w tym kredytów CHF (także na etapie egzekucji komorniczej), a wśród nich – wiele spraw już prawomocnie wygranych i żadnej sprawy prawomocnie przegranej
  • prowadzenie sporów sądowych – setki spraw cywilnych, administracyjnych i karnych – z tytułem „Orła Temidy” przyznanym w 2004 r. za największe osiągnięcia polskiej palestry
  • specjalistyczną i praktyczną znajomość prawa bankowego, w tym blisko 8-letnie doświadczenie w konsumenckim prawie finansowym.

W sprawach kredytów CHF, w których po przeciwnej stronie jest bank, szczególnie istotna dla kredytobiorcy jest doświadczona, wykwalifikowana, rzetelna i etyczna pomoc prawna. Nasza Kancelaria zapewnia taką pomoc. Dodatkowo, ponieważ wiemy, jak istotny jest kontakt z prawnikiem prowadzącym sprawę, nasi Klienci zawsze mają bezpośredni kontakt z osobą reprezentującą ich w sądzie.

Zainteresowanym kredytobiorcom na wstępie oferujemy bezpłatnie krótką i klarowną informację o spodziewanych, szacowanych korzyściach i kosztach prowadzenia sprawy przeciwko bankowi oraz plan i przybliżony czas trwania takiej sprawy.

Do przygotowania takiej informacji niezbędna jest nam kopia umowy kredytu oraz zaświadczenie z banku o dotychczasowych spłatach kredytu. W razie potrzeby pomagamy w ich uzyskaniu.

Zapraszamy do „aktualności CHF”, gdzie znajdują się istotne dla kredytobiorców informacje i wskazówki dotyczące kredytów CHF.

© Kancelaria Prawna Domino