nowy termin posiedzenia

pełnej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

w sprawie kredytów CHF

 

Ważna uchwała pełnej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów CHF, na którą czekamy,  nie zostanie podjęta w planowanym  terminie 25 marca 2021 r.

Zgodnie z informacją podaną na stronie internetowej Sądu Najwyższego,  termin posiedzenia całego składu Izby Cywilnej w sprawie z wniosku Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych został zmieniony z dnia 25 marca 2021 r. na dzień 13 kwietnia 2021 r.

Uchwała pełnej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego o najważniejszych zagadnieniach prawnych powstałych w sprawach kredytów CHF jest więc obecnie zaplanowana na 13 kwietnia 2021 r. Będzie ona bardzo ważna nie tylko dla kredytobiorców takich kredytów, którzy już złożyli pozwy, ale także dla tych, które się na to jeszcze nie zdecydowali.  Odpowiedzi, których udzieli Sąd Najwyższy,  będą bowiem miały moc zasady prawnej.  Oznacza to, że w każdej sprawie, w której sąd będzie wydawał wyrok dotyczący kredytu indeksowanego czy denominowanego, uchwała Sądu Najwyższego będzie musiała być respektowana. Wpłynie to nie tylko na jednolitość wyroków w takich sprawach, ale mamy nadzieję, że przyspieszy ich wydawanie.

Więcej informacji na temat oczekiwanej uchwały pełnej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego można znaleźć w naszych aktualnościach CHF pod hasłem https://kancelariadomino.pl/index.php/pl/czekamy-na-wazna-uchwale-pelnej-izby-cywilnej-sadu-najwyzszego-w-sprawie-kredytow-chf/ 

 

 

 

© Kancelaria Prawna Domino