2 września 2021 r. nadal bez uchwały całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

Niestety 2 września całą Izba Cywilna Sądu Najwyższego nie wydała uchwały w sprawie pytań, jakie Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego skierowała do pełnego składu Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, a które dotyczyły wątpliwości orzeczniczych w sprawach kredytów indeksowanych i denominowanych do walut obcych (CHF, USD, EURO, JPY) – sprawa III CZP 11/21. Zamiast długo oczekiwanej uchwały Sąd Najwyższy postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z trzema pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi problematyki powoływania sędziów w Rzeczpospolitej Polskiej.

Wobec zwrócenia się przez Sąd Najwyższy do TSUE nie należy spodziewać się, że Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej zajmie się zagadnieniami kredytów indeksowanych i denominowanych do obcych walut wcześniej niż za półtora roku.

Powyższa okoliczność nie oznacza, że obecnie sprawy w sądach ulegną zawieszeniu do czasu zajęcia stanowiska przez TSUE a następnie do czasu wydania przez Sąd Najwyższy uchwały. Większość bowiem z zagadnień, które są przedmiotem pytań Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego zostało już w orzecznictwie Sądu Najwyższego wyartykułowane i są one przez sądy I i II instancji stosowane w najnowszym orzecznictwie. Dowodem na to są liczne wyroki, w których sądy uznają umowy indeksowane i denominowane za nieważne a przede wszystkim fakt, że w zdecydowanej większości sądy nie zawieszają jednak postępowań do czasu wydania uchwały przez Sąd Najwyższy.

 

 

 

 

© Kancelaria Prawna Domino