11 maja 2021r. – nowy termin posiedzenia pełnej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów CHF

 

Ważna uchwała pełnej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego w sprawie kredytów CHF, na którą czekamy, nie zostanie podjęta w planowanym terminie 13 kwietnia 2021 r.

Zgodnie z informacją podaną 9 kwietnia br. na stronie internetowej Sądu Najwyższego, termin posiedzenia całego składu Izby Cywilnej w sprawie z wniosku Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych ponownie został przesunięty z dnia 13 kwietnia 2021 r. na dzień 11 maja 2021 r.

Kolejne przesunięcie terminu podjęcia przez Sąd Najwyższy wyczekiwanej uchwały, zgodnie z komunikatem opublikowanym na stronie internetowej Sądu Najwyższego,  podyktowane jest troską o życie i zdrowie sędziów i pracowników Sądu Najwyższego, jak również planowanym na 29 kwietnia br. ogłoszeniem przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wyroku w sprawie C-19/20.

Sprawa C-19/20 tocząca się przed TSUE zainicjowana została przez Sąd Okręgowy w Gdańsku zadaniem szeregu pytań prejudycjalnych w toku sprawy dotyczącej umowy kredytu indeksowanego dawnego GE Money Bank. Przedmiotem rozpoznania przez TSUE w sprawie C-19/20 będzie m. in. kwestia przedawnienia roszczeń banków w przypadku ustalenia nieważności umowy kredytu oraz możliwości podnoszenia w takiej sytuacji przez banki wobec kredytobiorców roszczeń z tytułu korzystania z kapitału.

Jeszcze wcześniej, bo na 15 kwietnia br. planowana jest uchwała Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 6/21 mająca być odpowiedzią na pytania zadane przez Rzecznika Finansowego dot. możliwości żądania przez banki od kredytobiorców (w przypadku nieważności umowy kredytowej) wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz od kiedy poprawnie liczyć termin biegu przedawnienia się roszczeń banku o zwrot kapitału. Również i w tej sprawie należy się spodziewać przesunięcia terminu wydania uchwały z uwagi na planowany na 29 kwietnia br. wyrok TSUE.

O szczegółach planowanych orzeczeń będziemy Państwa informować po ich ogłoszeniu.

Więcej informacji na temat oczekiwanej uchwały pełnej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego można znaleźć w naszych aktualnościach CHF pod hasłem https://kancelariadomino.pl/index.php/pl/czekamy-na-wazna-uchwale-pelnej-izby-cywilnej-sadu-najwyzszego-w-sprawie-kredytow-chf/ 

 

 

 

© Kancelaria Prawna Domino